Nieuws

Keuring botenliften

Bij meerdere jachthavens verrichten onze gekwalificeerde EKH keurmeesters keuringen aan diverse botenliften.