Maatschappij

Economisch rendement is belangrijk voor continue en verantwoorde bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen we nu en in de toekomst blijven investeren in bedrijf, medewerker- en klanttevredenheid en duurzame innovaties.

 

milieuefficiencykranen milieuklantenportaal MVOmaatschappij-revisie

 


 

Dit bereiken we o.a. door:

 

  • Te investeren in relatie klanten en leveranciers d.m.v. het organiseren van klantendagen
  • Gratis beschikbaar stellen van de Klantenportaal
  • Leveren van kwalitatief goede en duurzame producten. Een voorbeeld hiervan zijn de efficiencykranen, waarbij rem-energie wordt omgezet naar schone stroom en teruggegeven aan het eigen net
  • Verlenen van een goede service door o.a. met de klant mee te denken en te fungeren als partner
  • Blijven streven naar continue verbetering
  • Blijven zoeken naar een manier om het energie- en waterverbruik te verminderen