Nieuws

klantenportaal-200x200px

Nieuw Klantenportaal online

Onlangs is de nieuwe klantenportaal van Bijlsma online gezet.

 

De klantenportaal is een online keuring registratie systeem. De resultaten van de keuringen en nieuwe leveringen worden digitaal vastgelegd in het keuringsrapport dat beschikbaar is op de klantenportaal.
Mede door nieuwe technieken en gedane ervaring is de portaal nu in vele opzichten verbetert.

 

Dit nieuwe online systeem heeft een tal aan functies. Zo kan gezocht worden op verschillende manieren, bijvoorbeeld: klant specifieke gebruiksnummers, naam medewerker, type gereedschap, keuringstatus, etc.

 

Met al deze functies kunnen diverse selecties worden gemaakt waarmee je de status per object kunt bekijken.
Tevens is het mogelijk om diverse overzicht lijsten op te vragen waaronder: Overzicht per locatie, overzicht gekeurde items, overzicht afgekeurde items, overzicht niet gevonden.

 

De portal wordt onder andere gebruikt voor registratie van: Hijsmiddelen, valbeveiliging, hijsinstallaties, brandblussers en EHBO middelen.

 

Nog meer verbeteringen van de nieuwe portaal:

 

√ De stijl van de Klantenportaal is rustiger en meer in lijn gebracht met de Bijlsma ‘huisstijl’
√ De onderliggende techniek is geüpgrade
√ De zoekfuncties zijn verbetert, u kunt nu per ‘kolom’ een zoekterm opgeven en ook in meerdere kolommen tegelijk zoeken
√ Extra kolommen: Locatie en Registratienummer
√ De 3 datum kolommen zijn samengevoegd tot één datumkolom ‘Volgend inspectie/keuring’. Hierdoor is het in één oogopslag
inzichtelijk wat de eerstvolgende actie datum is
√ De kolom Status is uitgebreid wat betreft de kranen en takels, niet alleen aan dat een installatie is “Afgekeurd” in geval
risicoklasse 4 van toepassing is, maar indien risicoklasse 2 of 3 de hoogst ingevulde klasse is, dan wordt berekend binnen
hoeveel dagen het betreffende object dient te worden gerepareerd “Reparatie < .. dagen” of indien deze dagen verstreken
zijn dan wordt de status “Reparatie te laat”
√ U kunt de objectgegevens op elke kolom sorteren
√ Er is een groepeerfunctie toegevoegd die u in staat stelt op elke willekeurige kolom te groeperen
√ Het begrip “Merk” is vervallen en “Model” is vervangen door de kolom “Type”

 

Onze klanten maken inmiddels alweer een aantal weken gebruik van de portaal, bent u ook geïnteresseerd in de klantenportaal bij uw bedrijf? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag naar de mogelijkheden.