Service Manager

Voor 40 uur per week

 

Plaats in de organisatie
Het betreft de afdeling Service.

 

Het doel van de functie
Als Servicemanager ben je verantwoordelijk voor een juiste taakvervulling en goede gang van zaken binnen de afdeling en geef je leiding aan ruim 25 medewerkers. Je legt verantwoording af aan de Directie.

 


De taken
Leiding geven aan de afdeling op zodanige wijze dat opdrachten technisch verantwoord en conform specificaties worden gerealiseerd. Daartoe behoort onder meer:

 • toezien op correcte planning van de uit te voeren werkzaamheden
 • verstrekken van opdrachten en instrueren inzake de wijze van aanpak
 • toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden en aangeven van correcties in kwalitatieve en kwantitatieve zin
 • behandelen van eventuele problemen en klachten van opdrachtgevers, zodanig dat een optimaal resultaat wordt behaald t.a.v. commerciële belangen en relatie met klanten.

Formuleren van het jaarplan voor de afdeling op basis van het aangeleverde ondernemersbeleid. Hiertoe behoort onder meer:

 • uitvoeren van analyses van behaalde resultaten te opzichte van de gestelde doelen
 • geven van onderbouwde beleidsmatige voorstellen aan directie die kunnen leiden tot een verbetering van de organisatie en uitvoering van taken.

 

Behartigen van personele aangelegenheden. Daartoe behoort onder meer:

 • regelen van vakantie en verlof en inspelen op ziekte-situaties
 • begeleiden, motiveren en stimuleren van medewerkers
 • zorg dragen voor voldoende scholing en kennis bij medewerkers
 • periodiek werkoverleg
 • beoordelen van medewerkers in hun werk en voeren van functioneringsgesprekken

Opvolgen en kennis hebben van geldende veiligheidsvoorschriften en controleren door middel van werkplekinspecties of medewerkers bij de uitvoering van werkzaamheden zich houden aan deze veiligheidsvoorschriften.

 

Mede uitvoeren van service- en onderhoudsspecifieke werkzaamheden zoals het:

 • opstellen van onderhoudsplannen
 • analyses maken van storingen, keuringen en inspecties

 

Volgen van ontwikkelingen binnen:

 • het vakgebied
 • activiteiten van concurrenten

 De bevoegdheden
Je bent bevoegd tot het nemen van alle beslissingen die samenhangen met hetgeen is genoemd bij het doel van de functie.

 

Het profiel
Jij hebt een afgeronde HBO opleiding Technische Bedrijfskunde of vergelijkbare technische opleiding aangevuld met cursussen op het gebied van leiderschap. Daarnaast beschik je over aantoonbare werkervaring in een technische werkomgeving. Je ben in woord en geschrift in de Engelse en Duitse taal in staat een juiste vertaalslag te maken van klantbehoefte naar klantgerichte acties. Verder heb je oog voor veiligheid, werk je kwaliteitgericht en ben je goed op de hoogte van machine richtlijnen, onderhoudsprotocollen en veiligheidsvoorschriften.

 

De arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een uitdagende functie in een groeiende, dynamische en innovatieve organisatie. Het arbeidsvoorwaardenpakket is mede gebaseerd op leeftijd, opleiding en ervaring.

 

Reageren:
Is deze functie je op het lijf geschreven? Stuur dan je CV en motivatie
naar: info@bijlsma.nl t.a.v. Dhr. J. de Jong